Category Archives: Bez kategorii

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce.

Dzisiaj 24 kwietnia 2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował na swojej stronie internetowej kolejne komunikacje spraw [...]

25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji!

W marcu 2023 roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakończył grupę spraw dotyczących przewlekłości postępowania. Postępowania te zakończyły się ugodami podpisanymi z Rządem.

W większości sprawy dotyczyły skarżących, którym obniżono świadczenia emerytalno – rentowego na podstawie ustawy z 2016 roku, tak zwanej ustawy [...]

Druga ustawa dezubekizacyjna

Tak zwana „druga ustawa dezubekizacyjna” to potoczna nazwa ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu [...]

Kto pyta nie błądzi…

Sztuka zadawania pytań, w polskim systemie prawnym nie jest ani eksponowana ani nauczana w trakcie aplikacji, choć zeznania [...]

Sterniczki: polskie prawo chroni przed przemocą?

Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Czy rzeczywiście było to konieczne, czy może w polskim prawie są już odpowiednie [...]

Zdarzenia medyczne w świetle obowiązujących przepisów.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały stworzone celem umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub [...]

Skarga do ETPCz ws. opodatkowania olejów opałowych

W dniu  29 maja 2014 r. została złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz)  dotycząca naruszenia  Europejskiej [...]