Tag Archives: prawa kobiet

Sterniczki: polskie prawo chroni przed przemocą?

Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Czy rzeczywiście było to konieczne, czy może w polskim prawie są już odpowiednie [...]