Europejski Trybunał
Praw Człowieka w Strasburgu

www.echr.coe.int


European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
+33 (0)3 90 21 43 10

Rada Europy

www.coe.int


Council of Europe
Conseil de l’Europe

Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

hfhr.pl


ul. Wiejska 16
00-490 Warszawa

tel.: (48) 22 556 44 40
faks: (48 22) 556 44 50
e-mail: hfhr [at] hfhr.pl

Kontakt telefoniczny od pon. do pt.
w godz. 10.00–14.00

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

bip.brpo.gov.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Infolinia: 800 676 676
tel. (22) 55 17 700

 

Adwokatura Polska

www.adwokatura.pl


Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

e-mail: nra@nra.pl

Kancelaria:

tel. 22 505 25 02
faks 22 505 25 08
e-mail: kancelaria@nra.pl

 

 

Sąd Najwyższy


Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów
+48 22 530 8334

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

nsa.gov.pl


ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Informacja o sprawach:
tel. 22 551 65 55, 22 551 65 08
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

 

 

Trybunał Konstytucyjny

trybunal.gov.pl


al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Kancelaria
tel. 22 657 45 95
fax 22 657 45 03
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl