Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej – Monika Gąsiorowska.

Od maja 2003 roku prowadzę Indywidualną Kancelarię Adwokacką Monika Gąsiorowska. Wcześniej odbyłam aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w 1999 roku. W 2001 roku rozpoczęłam aplikację adwokacką zakończoną egzaminem w 2002 roku. Od 1997 roku, kiedy skończyłam studia zapoznaję się z działaniem wymiaru sprawiedliwości, najpierw jako aplikant sędziowski, potem aplikant adwokacki, zaś obecnie jako adwokat.

Od 2000 roku pracowałam w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dzięki czemu poznałam mechanizmy postępowania przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i zasady wnoszenia i rozpoznawania skarg kierowanych do Trybunału.

Od ponad 20 lat reprezentuję skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zarówno na etapie przygotowania i wnoszenia skargi jak i na późniejszym etapie, gdy dochodzi do komunikacji sprawy. Listę prowadzonych przeze mnie spraw można sprawdzić na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

LOGO ECHR ETPC

W postępowaniach krajowych prowadzę sprawy z zakresu prawa rodzinnego: o rozwód, separację, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i adopcję, ubezwłasnowolnienie. W swojej praktyce zajmuję się także sprawami karnymi. Jako obrońca występuję zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Moja praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz z zakresu prawa medycznego.

Współpracuję z mediatorami w zakresie prowadzenia mediacji przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.

Współdziałam z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka. Od wielu lat współpracuję z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Komunikuję się w języku angielskim i francuskim.

Prowadzę zajęcia i wykłady z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angażuję się w promowanie standardów ochrony praw człowieka.

– adwokat Monika GąsiorowskaSkarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Adwokat Monika GąsiorowskaJak wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?

Masz problem? Potrzebujesz konsultacji prawnej? Nie wiesz jak wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Zastanawiasz się ile kosztuje skarga do Strasburga?
Nie wiesz jak wypełnić Formularz skargi?

Skontaktuj się ze mną. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w reprezentacji
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - adwokat Monika Gąsiorowska

Ostatnie wpisy

W dniu dzisiejszym Trybunał wydał kolejną decyzję w sprawie uznania skarg na przewlekłość postępowania.

Od wielu lat, w Polsce istnieje strukturalny problem związany ze sprawnością rozpoznawania spraw w sądach krajowych. Skarga do Strasburga jest [...]

Skarga na przewlekłość, jako jedyne narzędzie dyscyplinujące sądy.

Wprowadzona w 2004 roku, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania [...]

Kolejna wygrana w Strasburgu

W dniu 22 czerwca 2023 Europejski Trybunał wydał wyrok w sprawie Poklikayew przeciwko Polsce, skarga nr 1103/16, Europejski [...]

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce.

Dzisiaj 24 kwietnia 2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował na swojej stronie internetowej kolejne komunikacje spraw [...]

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 6 kwietnia b.r. wydał wyrok w sprawie „Drozd przeciwko Polsce”

W sprawie Drozd przeciwko Polsce, wyrok wydany 6 kwietnia 2023 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, [...]

25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji!

W marcu 2023 roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakończył grupę spraw dotyczących przewlekłości postępowania. Postępowania te zakończyły się ugodami podpisanymi z Rządem.

W większości sprawy dotyczyły skarżących, którym obniżono świadczenia emerytalno – rentowego na podstawie ustawy z 2016 roku, tak zwanej ustawy [...]

W jakim terminie można wnieść skargę do Strasburga?

Od 1 lutego 2022 roku uległ skróceniu termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachowanie terminu [...]

Dodaj komentarz