• Polscy prawnicy coraz częściej występują przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Najlepszym wynikiem pod względem liczby spraw prowadzonych przed ETPC może się poszczycić adwokat Monika Gąsiorowska, która jak dotąd występowała w imieniu swoich klientów aż w 65 sprawach.

Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej – Monika Gąsiorowska.

Od maja 2003 roku prowadzę Indywidualną Kancelarię Adwokacką Monika Gąsiorowska. Wcześniej odbyłam aplikację adwokacką i sędziowską. Od 1997 roku kiedy skończyłam studia zapoznaję się z działaniem wymiaru sprawiedliwości, najpierw jako aplikant sędziowski, potem aplikant adwokacki, zaś obecnie jako adwokat.

W 2000 roku przez rok pracowałam w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dzięki czemu poznałam mechanizm postępowania przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i skargi. Od lat prowadzę postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Listę prowadzonych przeze mnie spraw można zobaczyć na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

LISTA SPRAW

Prowadzę także sprawy z zakresu prawa rodzinnego tj. sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i adopcję. W swojej praktyce zajmuję się także sprawami karnymi. Jako obrońca występuję zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Moja praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych. A także sprawy z zakresu prawa medycznego. Od wielu lat współpracuję z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.