Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej – Monika Gąsiorowska.

Od maja 2003 roku prowadzę Indywidualną Kancelarię Adwokacką Monika Gąsiorowska. Wcześniej odbyłam aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w 1999 roku. W 2001 roku rozpoczęłam aplikację adwokacką zakończoną egzaminem w 2002 roku. Od 1997 roku, kiedy skończyłam studia zapoznaję się z działaniem wymiaru sprawiedliwości, najpierw jako aplikant sędziowski, potem aplikant adwokacki, zaś obecnie jako adwokat.

Od 2000 roku pracowałam w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dzięki czemu poznałam mechanizmy postępowania przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i zasady wnoszenia i rozpoznawania skarg kierowanych do Trybunału.

Od ponad 20 lat reprezentuję skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zarówno na etapie przygotowania i wnoszenia skargi jak i na późniejszym etapie, gdy dochodzi do komunikacji sprawy. Listę prowadzonych przeze mnie spraw można sprawdzić na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

LOGO ECHR ETPC

W postępowaniach krajowych prowadzę sprawy z zakresu prawa rodzinnego: o rozwód, separację, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i adopcję, ubezwłasnowolnienie. W swojej praktyce zajmuję się także sprawami karnymi. Jako obrońca występuję zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Moja praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz z zakresu prawa medycznego.

Współpracuję z mediatorami w zakresie prowadzenia mediacji przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.

Współdziałam z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka. Od wielu lat współpracuję z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Komunikuję się w języku angielskim i francuskim.

Prowadzę zajęcia i wykłady z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angażuję się w promowanie standardów ochrony praw człowieka.

– adwokat Monika GąsiorowskaSkarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Adwokat Monika GąsiorowskaMasz problem? Potrzebujesz konsultacji prawnej? Nie wiesz jak wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Zastanawiasz się ile kosztuje skarga do Strasburga?
Nie wiesz jak wypełnić Formularz skargi?

Skontaktuj się ze mną. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w reprezentacji
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - adwokat Monika Gąsiorowska

Ostatnie wpisy