W marcu 2023 roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakończył grupę spraw dotyczących przewlekłości postępowania. Postępowania te zakończyły się ugodami podpisanymi z Rządem.

W większości sprawy dotyczyły skarżących, którym obniżono świadczenia emerytalno – rentowego na podstawie ustawy z 2016 roku, tak zwanej ustawy dezubekuzacyjnej.

Dzięki tym skarżącym, którzy wnieśli skargi do Trybunału, postępowania krajowe ruszyły. Należy pamiętać, iż przed wniesieniem skargi do Trybunału należy wykorzystać dostępne środki krajowe. I choć krajowa skarga na przewlekłość nie jest skutecznym środkiem, albowiem sądy oddalają skargi a co za tym idzie odmawiają przyznania zadośćuczynienia, to otwiera drogę do złożenia skargi do Trybunału. Trybunał w Strasburgu od lat rozpoznaje powtarzające się sprawy dotyczące przewlekłości postępowania przyznając skarżącym zadośćuczynienia. Skarga do Strasburga jest bardzo skutecznym środkiem, nie tylko z uwagi na zasądzenie zadośćuczynienia, ale także z tego powodu, że gdy sądy krajowe dowiadują się o tym, że w sprawie przez nich prowadzone została wniesiona skarga do Trybunału, zaczynają działać bardzo sprawnie! Kolejne sprawy z zakresu przewlekłości spraw o obniżenie świadczeń emerytalno – rentowych Trybunał rozpozna za 2 tygodnie.

Dodaj komentarz