W jakim terminie można wnieść skargę do Strasburga?

Od 1 lutego 2022 roku uległ skróceniu termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachowanie terminu do wniesienia skargi jest warunkiem przyjęcia skargi przez Trybunał. Skarga wniesiona po terminie ulega odrzuceniu. Niestety wielu skarżących popełnia błąd przy obliczaniu terminu do wniesienia skargi.

Obecnie termin do wniesienia skargi wynosi jedynie 4 miesiące. Co oznacza, że nie można zwlekać z podjęciem decyzji czy wnosi się skargę.

Na wielu stronach internetowych, w tym sądów, instytucji i samego Trybunału ciągle widnieją informacje o terminie 6 miesięcy. Uważam, że wszystkie te instytucje powinny niezwłocznie uaktualnić dane na swoich stronach, gdyż są to informacje wprowadzające w błąd.

Termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynosi 4 miesiące i liczy się od daty doręczenia uzasadnienia sądu Okręgowego, Apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, w zależności od sprawy.

W nielicznych sprawach czteromiesięczny termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie się liczył od dnia naruszenia Konwencji, ale dotyczy to wyłącznie tych sytuacji, gdy nie ma skutecznego środka odwoławczego.

Termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest długi, dlatego trzeba niezwłocznie podejmować decyzję o składaniu skargi.

Dodaj komentarz