Tag Archives: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

W dniu dzisiejszym Trybunał wydał kolejną decyzję w sprawie uznania skarg na przewlekłość postępowania.

Od wielu lat, w Polsce istnieje strukturalny problem związany ze sprawnością rozpoznawania spraw w sądach krajowych. Skarga do Strasburga jest [...]

Sterniczki: polskie prawo chroni przed przemocą?

Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Czy rzeczywiście było to konieczne, czy może w polskim prawie są już odpowiednie [...]

Drogi Strasburgu

Rozmowa z Moniką Gąsiorowską, adwokatką, o tym,kiedy warto iść po sprawiedliwość do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.