1. Nieprawidłowe praktyki w zakresie zarządzania zgody na widzenie wydawanej obrońcy Palestra  1/2 2005 str. 84
  2. Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  Palestra 5/6 2005 str. 195
  3. Restrykcyjne podchodzenie do kwestii oznaczania miejsca zamieszkania zgodnie z art. 126 § 2 k.p.c. może ograniczać prawo do sądu.

Dodaj komentarz