Kancelaria

Kancelarię Indywidualną prowadzę od 2003 roku.

W latach 1997-1999 odbyłam aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 2000 roku pracowałam jako prawnik w Europejskim trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Od 2001 roku praktykowałam jako aplikant adwokacki i w 2002 roku złożyłam egzamin adwokacki.

Moją specjalizacją zawodową jest prowadzenie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  Prowadzę także sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego, ochrony dóbr osobistych.

Mam doświadczenie w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu  i prowadzeniu postępowań przed Trybunałem. Sporządzam skargi do Trybunału, prowadzę konsultacje także w zakresie skarg wniesionych.

Przed Trybunałem zakończyłam z sukcesem kilkadziesiąt spraw:

Od lat współpracuję z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programu spraw precedensowych oraz Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współtworząc Zespół Pomocy Prawnej działający przy Federacji.

Dodaj komentarz