25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji!

Art.87 Konstytucji stanowi, iż źródłami prawa jest Konstytucja, ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowaną umową międzynarodową jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zatem sądy krajowe powinny w sprawach stosować wprost zarówno Konstytucję jak i Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Dodaj komentarz