Kontakt Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska

Celem nawiązania kontaktu i ustalenia daty spotkania proszę wysłać e-mail
na adres: monika.gasiorowska@adwokatura.pl

Konsultacje z klientami umawiane są po wcześniejszym, mailowym ustaleniu daty spotkania.

W przypadku braku możliwości wysłania maila lub innych trudności
w nawiązaniu kontaktu z Kancelarią Adwokacką Monika Gąsiorowska proszę przesłać list
ze swoimi danymi na adres:

Kancelaria Adwokacka
Monika Gąsiorowska