Skarga do ETPCz ws. opodatkowania olejów opałowych

W dniu  29 maja 2014 r. została złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz)  dotycząca naruszenia  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).

polska_izba

W skardze zarzucono naruszenie Art. 1 do Protokołu 1 dotyczącego ochrony własności. Naruszenie Konwencji nastąpiło poprzez takie ukształtowanie praktyki stosowania prawa, że sprzedawcy oleju opałowego  ponoszą majątkowe konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń w sytuacji, gdy Państwo  nie przyznało im żadnych instrumentów do kontroli tych oświadczeń. Do skargi zostało załączonych kilkadziesiąt artykułów prasowych obrazujących  obciążanie sprzedawców oleju opałowego odpowiedzialnością za zapłatę podatku akcyzowego. Skarga została przygotowana przez  radcę prawnego Ireneusza Krawczyka  i  oraz adwokat Monikę Gąsiorowską.  Skarga obecnie znajduje się na etapie wstępnej kontroli.

Dodaj komentarz