Category Archives: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

W dniu dzisiejszym Trybunał wydał kolejną decyzję w sprawie uznania skarg na przewlekłość postępowania.

Od wielu lat, w Polsce istnieje strukturalny problem związany ze sprawnością rozpoznawania spraw w sądach krajowych. Skarga do Strasburga jest [...]

Skarga na przewlekłość, jako jedyne narzędzie dyscyplinujące sądy.

Wprowadzona w 2004 roku, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania [...]

Kolejna wygrana w Strasburgu

W dniu 22 czerwca 2023 Europejski Trybunał wydał wyrok w sprawie Poklikayew przeciwko Polsce, skarga nr 1103/16, Europejski [...]

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 6 kwietnia b.r. wydał wyrok w sprawie „Drozd przeciwko Polsce”

W sprawie Drozd przeciwko Polsce, wyrok wydany 6 kwietnia 2023 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, [...]

W jakim terminie można wnieść skargę do Strasburga?

Od 1 lutego 2022 roku uległ skróceniu termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachowanie terminu [...]

30 lat od wejścia w życie  w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Dnia 19 stycznia 2023 minęło 30 lat od wejścia w życie  w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. [...]

Trzeba z rozsądkiem korzystać ze strasburskiego orzecznictwa

Wciąż jest w Polsce problem z rozumieniem Konwencji jako aktu, który jest częścią naszego prawa, ani wyższego ani [...]

Komu doskwiera klauzula sumienia? Prawniczka o kłopotach kobiet

Sprawa zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych i wielki poniedziałkowy protest kobiet spowodowały, że o prawach polskich kobiet debatował Parlament Europejski.

Skarga na przewlekłość postępowania.

Przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przewlekłości postępowania krajowego, należy wykorzystać środek krajowy, przewidziany [...]

Poprawny sposób składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od dnia 1 lutego 2022 r. termin złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynosi 4 miesiące od daty [...]