Warunki dopuszczalności

Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował krótki 3 minutowy film, który jest skierowany do ogółu społeczeństwa i określa główne warunki, jakie musi spełniać wniosek do Trybunału. Film ten ma przypominać osobom, które zamierzają wystąpić do Trybunału, że muszą one najpierw spełnić pewne kryteria, w przeciwnym razie ich wniosek może zostać odrzucony.

No comments yet.

Dodaj komentarz