Warunki dopuszczalności

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikował krótki film wideo na temat kryteriów dopuszczalności. Film został wyprodukowany przy wsparciu Księstwa Monako.

Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował krótki, 3 minutowy film, który jest skierowany do ogółu społeczeństwa i określa główne warunki, jakie musi spełniać wniosek do Trybunału. Film ten ma przypominać osobom, które zamierzają wystąpić do Trybunału, że muszą one najpierw spełnić pewne kryteria, w przeciwnym razie ich wniosek może zostać odrzucony.

Dodaj komentarz