Polityka prywatności i plików cookies.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6 lok 13, 00-139 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zgodnych z ustawą, wyłącznie, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie, w celu zawarcia lub wykonania umów o świadczenie usług adwokackich, w celu wykonania obowiązków ustawowych oraz na potrzeby analiz statystycznych Administratora.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawszema charakter dobrowolny,
 4. Każdy, kto korzysta z niniejszej strony internetowej ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych działającym w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  • cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 5. W każdym czasie zgodna na używanie przetwarzania danych może być cofnięta. W każdym czasie można żądać zmiany danych osobowych. W tym celu należy napisać mail na adres: monika.gasiorowska@adwokatura.pl
 6. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane na adres mailowy monika.gasiorowska@adwokatura.pl,
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 8. Administrator Danych Osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników niniejszej strony internetowej, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe,
 10. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
 11. W ramach niniejszej strony internetowej pliki coockies wykorzystywane są wyłącznie w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. W ramach niniejszej strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na niniejszej stronie internetowej.