Archive | Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poprawny sposób składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniają się zasady wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, albowiem zatwierdzono  zmianę Reguły 47 Regulaminu Trybunału, która określa jakie elementy powinna zawierać skarga indywidualna. Zmiana ma na celu zwiększenia skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem, głównie przyśpieszenia rozpoznawania skarg i wczesnego odrzucania skarg niezasadnych. Każda skarga […]

Continue Reading 0

Warunki dopuszczalności

Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował krótki 3 minutowy film, który jest skierowany do ogółu społeczeństwa i określa główne warunki, jakie musi spełniać wniosek do Trybunału. Film ten ma przypominać osobom, które zamierzają wystąpić do Trybunału, że muszą one najpierw spełnić pewne kryteria, w przeciwnym razie ich wniosek może zostać odrzucony.

Continue Reading 0

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargi byłych esbeków ws. emerytur

Skargi byłych funkcjonariuszy SB na polskie przepisy odbierające im wysokie emerytury nie zostały dopuszczone do rozpatrzenia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – poinformował Trybunał w komunikacie prasowym. źródło: PAP   Decyzja Trybunału, podjęta przez izbę siedmiu sędziów, jest ostateczna. Dotyczy ona skarg Adama Cichopka i 1627 innych osób przeciwko Polsce, związanych z uchwaloną […]

Continue Reading 0